PROGRAMI CENTRA

  • psihosocijalna podrška
  • mobilni stručni tim
  • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
  • rehabilitacijski programi-uključenost prema potrebama-logopedske vježbe, fizioterapija, kineziterapija, glazboterapija, likovna terapija
  • rehabilitacijski programi-uključenost prema sposobnostima i interesima-slobodne i izvannastavne aktivnosti

 

CENTAR U SURADNJI S LOKALNOM ZAJEDNICOM

  • Savjetovalište za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom
  • Judo klub osoba s invaliditetom “Fuji”
  • Stolnoteniski klub osoba s invaliditetom “Uspon”
  • Go klub ŠDOTI Uspon Velika Gorica