Na temelju članka 151. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16, 16/17, 130/17,98/19 i 64/20), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je odluku o imenovanju Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica  koja stupa na snagu 11.srpnja 2020. godine.

UV_COO_VELIKA_GORICA_2020-2024.pdf
Odluka Upravno vijeće.pdf
Odluka.pdf