Pravni akti

Statut


Pravilnici

Pravilnik o radu

Pravilnik o sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o pedagoškim mjerama

Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju

Pravilnik o kućnom redu


Poslovnik

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Poslovnik o radu komisije za prijem i otpust korisnika

Poslovnik o radu tima za procjenu socijalnih usluga

Poslovnik o radu Stručnog tima


Etički kodeks


Neki pravni akti Centra za odgoj i obrazovanje u procesu su usklađivanja s novim zakonskim propisima i bit će objavljeni kad se ovaj proces provede.

Ispravak_pravilnika_o_unutarnjem_nadzoru.pdf
Poslovnik_o_radu_Strucnog_vijeca.pdf
Poslovnik_o_radu_za_procjenu_potreba_socijalnih_usluga_2016..pdf
Pravilnik_o_kucnom_redu_2015.pdf
Izmjene_i_dopune_Pravilnika_o_prijemu_i_otpustu_korisnika.pdf
Poslovnik_o_radu_Strucnog_tima_2016..pdf
Izmjene_i_dopune_poslovnika_o_radu_Strucnog_tima.pdf
Pravilnik_o_prijemu_i_otpustu_korisnika.pdf
Pravilnik_o_unutarnjem_nadzoru.pdf
Pravilnik_o_radu_komisije_za_prijem_i_otpust_korisnika_2016..pdf
Eticki_kodeks_2016..pdf
STATUT 2021. PROČIŠĆENI TEKST.docx