Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

»Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Osoba za informiranje tajnica Andreja Oršić  e-mail: info.czoovg@gmail.com

telefon:  01/ 62 21 433       faks: 01/ 62 52 515

Službenik za zaštitu osobnih podataka soc. radnica Nikolina Dugonjić, e-mail: cookolodvorska@gmail.com

telefon: 01/ 62 19 123          mobitel: 091/ 39 63 800

Obrazac_zahtjeva_za_pristup_informacijama2 (3).pdf
Katalog_informacija.pdf
Odluka_o_ustrojstvu_kataloga_za_informiranje.pdf
Odluka_-sluzbenik_za_informiranje.pdf
Godisnje_izvjesce_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama_2015..pdf
Godisnje_izvjesce__o_provedbi_Zakona_opravu_pristupa_informacijama_2016.pdf
Godisnje_izvjesce-2016.pdf
Godisnje_izvjesce_2017.pdf
Sluzbenik_za_zastitu_osobnih_podataka.pdf
Godisnje_izvjesce_2018..pdf
Kopija_Godisnje_izvjesce_(1).csv
Godisnje_izvjesce_2019.pdf
Godisnje_izvjesce_ZA_2020..pdf
Godisnje_izvjesce_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama_2021..pdf