Financijski plan od 2015. do 2021. godine.


Prijedlog plana rashoda za nabavu nefinancijske imovine, za 2015., 2016. i 2017. godinu 


Prijedlog financijskih planova za razdoblje 2022. - 2024. godine


Prijedlog financijskih planova za razdoblje 2023. - 2025. godine


Financijski plan za 2023. godinu


Prijedlozi financijskih planova za 2024. i 2025. godinu

Financijski_plan_2020_-_IF_31.pdf
Financijski_plan_2020_-_IF_52.pdf
Financijski_plan_2020_-_IF_61.pdf
Financijski_plan_za_2016..pdf
Financijski_plan_za_2017._godinu.pdf
Financijski_plan_za_2020._IF_11.pdf
Financijski_plan_2015.pdf
Financijski_plan_za_2020._IF_43.pdf
Financijski_plan_za_2021._god._-_IF_43.pdf
Financijski_plan_2019..pdf
Financijski_plan_za_2021._god._-_IF_52.pdf
Financijski_plan_za_2021._god._-_IF_61.pdf
Financijski_plan_za_2021._god._-_IF_11.pdf
Finacijski_plan_2018._godina.pdf
Financijski_plan_za_2022._god._-_IF_43.pdf
Financijski_plan_za_2021._god._-IF_31.pdf
Financijski_plan_za_2016._godinu.pdf
Financijski_plan_za_2022.god._-_IF_52.pdf
Financijski_plan_za_2022.god._-_IF_31.pdf
Financijski_plan_za_2022._god._-_IF_61.pdf
Financijski_plan_za_2022.god._-_proracun...pdf
NFI_-_tablica_plana_nefinancijske_imovine.pdf
Financijski_plan_za_2022.god._-_proracun.pdf
Financijski_plan_za_2022._godinu_compressed.pdf
Financijski_plan_za_2024._godinu_compressed.pdf
Financijski_plan_za_2023._godinu_compressed.pdf
Tablica NFI 2023 - 2025.xls
Prijedlog financijskih planova za razdoblje 2023.-2025. godine (1).pdf
Financijski plan za 2023. godinu (2).pdf
Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu.pdf
Prijedlog financijskog plana za 2025. godinu.pdf