VIZIJA

  • razvoj struke zasnovan na realnim potrebama korisnika (djece, mladih i odraslih osoba s intelektualnom teškoćama) usmjeravanje na funkcionalnu realizaciju stručnih programa
  • uvažavanje načela kontinuiteta stručne pomoći i usmjerenosti na sve čimbenike u odgojno-obrazovnom i (re)habilitacijskom procesu
  • koordinirano angažiranje svih dostupnih stručnih potencijala


MISIJA

Osposobljavanje korisnika za što samostalniji život i rad uz uvažavanje specifičnih teškoća u funkcioniranju, što uključuje:

  • školovanje u posebnim uvjetima
  • odgoj i psihosocijalnu (re)habilitaciju
  • usvajanje radnih navika i vještina
  • podršku i stručnu pomoć korisnicima, njihovim obiteljima i široj društvenoj zajednici u cilju socijalne integracije i zapošljavanja korisnika
  • prevenciju institucionalizacije kroz pravovremeno otkrivanje teškoća i poticanje razvoja sposobnosti u ranoj dobi, edukaciju roditelja i psihološku podršku obitelji