Prema članku 99. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22)

Pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija) je socijalna usluga koja se pruža odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama.

 

Kako ostvariti pravo na uslugu?

- Roditelj u suglasju sa školom / vrtićem podnosi zahtjev Centru za socijalnu skrb

- Centar za socijalnu skrb šalje zamolbu za pružanjem usluge pomoći i podrške pri uključivanju djeteta u programe odgoja i obrazovanja ( integracija )

- Tim za procjenu potreba pružanja usluge Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica donosi mišljenje i preporuku o potrebi pružanja usluge

- Centar za socijalnu skrb temeljem pribavljenog mišljenja donosi Rješenje o ostvarivanju prava na uslugu integracije

- Komisija za prijem i otpust korisnika Centra za odgoj  i obrazovanje Velika Gorica donosi odluku o prijemu djeteta  u program integracije

 

Cilj: Stručnom podrškom osigurati optimalne  uvjete odgoja i obrazovanja djece s teškoćama, sukladno individualnim sposobnostima i potrebama što bliže mjestu stanovanja.

 

Zadaci:

- pružanje stručne pomoći i podrške odgajateljima, učiteljima i stručnim suradnicima, roditeljima i djeci

- opservacija i  procjena odgojno obrazovnih potreba djeteta/ učenika

- praćenje ozračja u razrednom odjelu, procjena osobitosti školskog učenja

- izrada globalnog plana podrške, prilagodba sadržaja i metoda

- pomoć učiteljima u izradi individualnog odgojno obrazovnoh plana

- praćenje napredovanja učenika

- vrednovanje napredovanja djece

- savjetovanje učitelja, roditelja, učenika kroz razgovore, radionice i prezentacije

- savjetovanje asistenata

       

Krajnji ishodi:

- poboljšana kvaliteta odgoja i obrazovanja djece s teškoćama kroz inkluzivni pristup

- bolji ishodi učenja

- poboljšanje obrazovnih vještina kod učenika

- usvajanje strategija učenja

- razvoj radnih navika

- razvoj samopouzdanja i samopoštovanja učenika

- razvoj odgovornosti

- bolja socijalna interakcija s vršnjacima

- razvoj komunikacije

- zadovoljstvo učenika, roditelja i učitelja

- prevencija institucionalizacije

 

Provoditelji usluge

Suzana Babić, dipl. soc.ped, učitelj savjetnik, e-mail: suzana.babic@skole.hr

Marija Kirinić, dipl. def., nastavnik razredne nastave, učitelj mentor, e-mail: kirinic.marija@skole.hr

letak_integracija.pdf