Cilj programa radno- proizvodnih aktivnosti je kroz održavanje postojećih znanja, vještina te uvježbavanje novih, potrebnih u svakodnevnom životu u obitelji i poslovnom okruženju osoba s intelektualnim teškoćama, osigurati uvjete i potporu za izgradnju što samostalnijeg života.

Program radno-proizvodnih aktivnosti temelji se na općem načelu čovjekove potrebe za radom, samopotvrđivanjem, potrebe priznavanja svrsishodnosti, uspješnosti, socijalne uključenosti.

Podrazumijeva osposobljavanje za obavljanje radnih aktivnosti, održavanje stečenih sposobnosti te prati osnovna uporišta radne terapije koja uključuju brigu o sebi, produktivnost, slobodno vrijeme te vještine socijalnog funkcioniranja.

Radna terapija uključuje procjenu aktivnosti svakodnevnog života i provođenje postupaka u svrhu razvijanja sposobnosti za uključivanje korisnika u aktivnosti svakodnevnog života: samozbrinjavanje, produktivnost, slobodno vrijeme, osposobljavanje u svrhu održavanja stečenih funkcija i znanja, poticanje i osposobljavanje korisnika za nove načine izvođenja određenih radnji, evaluaciju radi potrebe mijenjanja aktivnosti.

Cjelokupni program ima za zadatak socijalnu rehabilitaciju koja uključuje: poticanje kognitivnog i motoričkog razvoja, razvijanje vještina sa samostalnu brigu o vlastitoj prehrani, razvoj i održavanje vještina za samostalnu brigu o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti, provođenje vježbi snalaženja i samostalnog kretanja u poznatoj i nepoznatoj sredini, pružanje pomoći pri snalaženju u vremenu i prostoru, razvijanje socijalnih i emocionalnih osobina, primjena različitih oblika podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, razvijanje spremnosti za traženje pomoći od osoba u neposrednoj blizini, pomoć u održavanju, razvijanju i unapređenju socijalnih veza, razvoj vještina komunikacije, planiranje, priprema i uvježbavanje vještina za spremnost prihvaćanje drugih oblika skrbi, razvijanje radnih navika, sudjelovanje u organiziranju radnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, praćenje i provođenje plana aktivnosti (radne aktivnosti, zapošljavanje uz podršku), poticanje društveno prihvatljivog ponašanja, motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti

Svi korisnici radno-proizvodnih aktivnosti aktivni su članovi učeničke zadruge „VG Izazov“ te aktivno sudjeluju u razvijanju poduzetničkog duha (ideja, proizvodnja, marketing,prodaja) što je sastavni dio programa rada radno-proizvodnih aktivnosti.


Stručni djelatnici u okviru radno-proizvodnih aktivnosti

Dubravka Nemanjić, prof. defektolog, e-mail: dubravka.nemanjic@skole.hr

Nikolina Dugonjić, dipl.soc. radnik, e-mail: nikolina.dugonjic1@skole.hr

Milka Baričić, bacc.occup.therap., e-mail: milka.jaksic@skole.hr

Vesna Draganić, prof. defektolog, e-mail: vesna.draganic@skole.hr

Irena Ban, radni instruktor, e-mail: irena.ban1@skole.hr

Ksenija Hrupec, radni instruktor, e-mail: ksenija.hrupec@skole.hr

RPA_2022.docx
_RPA_2021.pdf
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RPA 2023.docx