nalazi se u prostorima

CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 90 10 410 VELIKA GORICA

KONTAKTI: MOB:  091 396 3929   


OSNIVANJE  SAVJETOVALIŠTA DIO JE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA  MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM GRADA VELIKE GORICE U RAZDOBLJU OD 2009. –2013. GODINE I 2014.-2018. A U SKLADU JE S NACIONALNOM STRATEGIJOM IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM.

Radom Savjetovališta obuhvaćena su djeca predškolske i  školske dobi, osobe s invaliditetom, odgojno obrazovni djelatnici, roditelji. 

Cilj je omogućiti dostupnost stručnjaka i savjetodavnu pomoć u rješavanju i / ili ublažavanju problema školskog neuspjeha, nepoželjnih oblika ponašanja i socijalne isključenosti, uspostavljanjem odnosa razumijevanja i stručne podrške na jednom mjestu.

Zadaci su pružanje edukacijsko - rehabilitacijske, logopedske, psihološke, psihosocijalne, medicinske i pravne pomoći korisnicima s različitim teškoćama, bez dužeg čekanja i naknade.

 STRUČNI TIM SAVJETOVALIŠTA

 • edukacijski rehabilitator
 • logoped
 • socijalni pedagog
 • socijalni radnik
 • psiholog
 • pedagog senzorne integracije
 • supervizor


RAD SAVJETOVALIŠTA USMJEREN JE NA:

 • procjenu
 • preporuku za rad
 • savjetodavni rad
 • praćenje 


INFORMACIJE

 • građanima
 • medijima


STRUČNA POMOĆ

 • djeci predškolske dobi
 • školskoj djeci
 • djeci s posebnim potrebama (teškoćama u razvoju)
 • osobama s invaliditetom
 • odgojno – obrazovnim čimbenicima
 • roditeljima
 • poticanje ranog razvoja (motoričko perceptivni,emocionalni i govorni  razvoj)
 • logopedska procjena i stručna pomoć
 • edukacijsko – rehabilitacijska podrška
 • senzorna integracija
 • psihosocijalna podrška
 • podrška obitelji u ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi
 • podrška kod problema u učenju i ponašanju

  

NAŠA POSTIGNUĆA:

- Formiran je Mobilni stručni tim za pomoć djeci u integraciji

Mobilni stručni timovi sastavni su dio integracije učenika s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja.

Edukaciju potrebnu za rad u mobilnom stručnom timu u završilo je 11 stručnjaka – prof. defektolozi odgojno obrazovnog smjera, edukacijski rehabilitatori, logopedi, socijalni pedagozi i socijalni radnik.

Edukaciju su proveli stručnjaci Učilišta za obrazovanje odraslih IDEM.

Uspostavljena je profesionalna suradnja stručnjaka Centra i redovnih OŠ na području grada Velike Gorice , Velike Mlake i općina Kravarsko, Orle i Pokupsko.

- Pokrenuti su novi programi:

 Psihosocijalna podrška učenicima redovnih OŠ

Zakonski okviri - socijalne usluge 11.4. Psihosocijalna podrška  čl. 83. Zakona o socijalnoj skrbi N.N. br. 49/13

Psihosocijalna podrška namijenjena je djeci s poteškoćama u razvoju predškolskog i školskog uzrasta kroz pružanje usluga psihosocijalne rehabilitacije.

Trajanje: Tijekom radnih dana, od ponedjeljka do petka, do 12 sati tjedno.
Procjenu trajanja i učestalosti ove usluge vrši Stručni tim Centra.

Stručna pomoć i edukacija za učitelje

Stručna pomoć i edukacija za roditelje, braću i  sestre (obitelji u kojima djeca žive)

Stručna pomoć i edukacija za učenike integrirane u redovne osnovne škole koji imaju specifične teškoće u čitanju i pisanju iz Grada Velika Gorica i Zagrebačke županije

Zakonski okviri - socijalne usluge 11.6. Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) čl. 85. Zakona o socijalnoj skrbi N.N. br. 49/13

Uspostavljena je kvalitetna suradnja s lokalnom zajednicom.

http://www.gorica.hr/2015/01/briga-o-socijalno-osjetljivim-skupinama

 

Na ovoj poveznici ostavite   VAŠ UPIT ZA USLUGE SAVJETOVALIŠTA

https://forms.gle/aBhsXK3tsWCYivY48

 

VODITELJICA SAVJETOVALIŠTA: Suzana Babić, soc.ped. mentor

StrategijaZaOsobesInvaliditetom_2014-2018.pdf
Letak-Didakticka_posudionica.pdf
StrategijaZaOsobesInvaliditetom_2009-2013.pdf
suradnja_s_lokalnom_zajednicom_letak.pdf