Podaci o naručitelju:

 

Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica

Zagrebačka 90

10410 Velika Gorica

OIB: 281293888615

IBAN: HR4923900011100025937

Telefon: 01 62 21 433 Fax: 01 62 52 515

Adresa naručitelja (URL): http://www.centar-odgojiobrazovanje-velikagorica.skole.hr/

E-mail adresa naručitelja: czoo.vg@gmail.com