Obavijest iz članka 13. ZOJN (NN 90/11)

Obavještavamo da čelnik tijela naručitelja Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica te članovi Upravnog vijeća Centra, nisu u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11).