OBRAZOVNI PROGRAMI  ŠKOLA

Upis učenika u školu uvjetovan je socijalnim indikacijama i teškoćama  zbog kojih učenici ne mogu funkcionirati u redovitom školskom sustavu. Uz primarne intelektualne teškoće kod svih učenika je prisutno više drugih teškoća. Najčešće su: poteškoće u govoru i glasu, tjelesna oštećenja, Sy Down, epy, neurotski razvoj, dysfunctio CNS-a, hyperkinetski sy., emocionalni poremećaji u ponašanju, odgojno-obrazovna zapuštenost, mješoviti poremećaji u razvoju i drugo.

Osnovnoškolskim programom obuhvaćeni su učenici sa lakim i umjerenim intelektualnim teškoćama. Učenici se školuju prema članku 8.(od 1. do 8. razreda) i 9. (odgojno obrazovne skupine).

Nastava se odvija kroz:

Posebni program uz individualizirane postupke: rad se odvija u 9 razrednih odjeljenja od I do VIII. razreda

Posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke: rad se odvija u 8 odgojno-obrazovnih skupina, 5 u Zagrebačkoj ( 8-14 god.) i 3 u Dislociranoj jedinici Kolodvorska (14.-21.god.)

  • Nastavni predmeti: briga o sebi, komunikacija, socijalizacija, izobrazba u obavljanju poslova, upoznavanje uže i šire okoline, organizirano slobodno vrijeme, tjelesna i zdravstvena kultura, vjeronauk.

  • Program odgoja i edukacijske rehabilitacije uključuje: usvajanje motoričkih i praktično-osobnih vještina (razvoj grube i fine motorike, kultura hranjenja, osobna higijena, osobni izgled i urednost, odijevanje, zdravlje i sigurnost, održavanje stambenog prostora, održavanje odjeće, aktivnosti u kuhinji i blagovaonici); usvajanje spoznajno-društvenih vještina (poznavanje neposredne i bliže okolice, kretanje i putovanje, poznavanje i korištenje usluga raznih ustanova i javnih službi, orijentacija u vremenu, korištenje komunikacijskih vještina, usvajanje matematičko-praktičnih znanja i njihova primjena, upoznavanje osobina i odnosa među predmetima; razvijanje interesno-kreativnih aktivnosti (razvijanje interesa za provođenje aktivnosti, poticanje inicijativnosti i kreativnosti, uključivanje u aktivnosti slobodnog vremena); emocionalni razvoj i usvajanje socijalno vrijednosnog sustava (odnos prema sebi – prepoznavanje, izražavanje i kontrola emocija, spoznaja vlastitih osobina i potreba, odabir ponašanja i prihvaćanje odgovornosti; odnos prema drugima – socijalna interakcija, razvijanje grupnih odnosa, prihvaćanje suradnje i zajedništva, prevladavanje sukoba; odnos prema okolini i društvenim vrijednostima lokalne i šire zajednice – razvijanje pozitivnog stava prema okolini, upoznavanje s kulturnim, tradicionalnim i nacionalnim vrijednostima zajednice, pozitivan i aktivan odnos prema društvenim vrijednostima).

 

Stručni odgojno-obrazovni rad odvija se u jutarnjoj smjeni kroz 5-dnevni radni tjedan.

Na lokaciji Kolodvorska nastavni proces se odvija u jutarnjoj smjeni.

U okviru programa odgoja i obrazovanja provode se programski i organizacijski oblici djelovanja predviđeni za škole,  program  “Eko – škole” i  “Učeničke zadruge“.

Planski, vezano uz godišnja doba i prigodne datume i događanja, odvija se program izvanučionične i terenske nastave.


ODGOJ I PSIHOSOCIJALNA REHABILITACIJA

  • Program socijalne kompetencije - za korisnike na stupnju lakših intelektualnih teškoća od 7 do 16 godina

Program rada odgoja i psihosocijalne rehabilitacije je usklađen s nastavnim planom i programom, a prilagođen je sposobnostima, interesima i potrebama djece. Ima za cilj stimulaciju i razvoj finih motoričkih, perceptivnih i spoznajnih sposobnosti, stjecanje samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog života (prehrana, odijevanje, osobna higijena i zaštita zdravlja). Program socijalne kompetencije obuhvaća praktično – osobnu, spoznajno – društvenu, interesno kreativnu i emocionalno socijalnu kompetenciju.


  • Okvirni program rada odgoja i psihosocijalne rehabilitacije za korisnike na stupnju umjerenih i težih intelektualnih teškoća od 7 do 21 godine

Program obuhvača područja praktično - osobne, interesno - kreativne i emocionalno - socijalne kompetencije. Podijeljeni u kompetencije programski zadaci ne provode se izoliranim uvježbavanjem već čine cjelovitost i uklapaju se u svladavanje situacija svakodnevnog života. Sadržaji iz područja spoznajno - društvene kompetencije provode se u okviru područja navedenih kompetencija te predstavlja nadopunu obrazovnog dijela rada nastave.

 

INDIVIDUALNI PROGRAMI

Raznolikost i učestalost popratnih teškoća uvjetuju i rad po individualnim programima. Na početku školske godine za svakog se korisnika timski izrađuje plan i program individualnog rada na područjima koja zahtijevaju takav pristup. Sa sadržajem programa upoznat je i daje svoju suglasnost nadležni socijalni radnik koji ga i supotpisuje. Evaluacija provedbe programa provodi se dva puta godišnje od strane provodioca programa, roditelja i korisnika.

 

REHABILITACIJSKI PROGRAMI

Rehabilitacijski programi trebaju poboljšati uspješnost korisnika u savladavanju nastavnih programa, programa odgoja i edukacijske rehabilitacije, te socijalizaciju. U rehabilitacijske programe korisnici se uključuju prema potrebi, glede vrste i stupnja poteškoća u razvoju. Nakon dijagnostičkog postupka korisnici se uključuju u logopedske vježbe, fizioterapiju i kineziterapiju kroz individualne i grupne oblike rada. 

GODISNJI__PLAN_I_PROGRAM_STRUCNOG_RADA_ODJELA_NJEGE_I_BRIGE_O_ZDRAVLJU_-_2022.odt
plan_rada_OER_za_sk.god_21-22.docx
2021.-2022._-_GODISNJI_PLAN_RADA_SKOLE (1).pdf
Malen_a_znacajan.pdf
2021._-_KURIKUL.pdf
Pravilnik_o_kucnom_redu_2015.pdf
2022.-2023 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.docx
Kurikulum 22-2023.docx
Međuškolski projekt.docx
Godišnji plan i program rada Odjela njega i brige o zdravlju - 2023 .docx